Обука за човекови права

Невладината организација – Асоцијација за Напредок, Едукација и Лобирање (НЕЛ) од Скопје организира обука за човекови права за средношколци од прва и втора година од повеќе...
Кликнете на сликата, доколку сакате да се пријавите за обуката