Повик за учесници за обука во Тирана

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија за обука на тема „Act for Europe: Theatre for Active Citizenship“, која ќе се...
Тирана

Повик за учесници за обука во Хрватска

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија за обука на тема „Stay Tuned“, која ќе се одржи во Џаково, Хрватска од 27-ми...
Djakovo