Повик за младинска размена во Хрватска

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 6 учесника од Македонија за младинска размена на тема „Young Europeans in Charge“. Обуката ќе се одржи...
Djakovo