ПОВИК ЗА ЕВС ВОЛОНТЕРИ ВО ХРВАТСКА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не ја пропуштајте оваа можност да волонтирате дванаесет...

ПОВИК ЗА ЕВС ВОЛОНТЕРИ ВО ПОРТУГАЛИЈА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не пропуштајте ја оваа одлична можност да...

ОДРЖАНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

На 24-ти јули 2018, Асоцијација НЕЛ – Скопје одржа локална работилница на тема „Одржлив развој во урбани средини“ како дел од проектот “Experience EuroAsia and...

ПОВИК ЗА ЕВС ВОЛОНТЕРИ ВО ХРВАТСКА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не ја пропуштајте оваа можност да волонтирате два...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО ШПАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 4 учесника на возраст од 18-30 години и 1 лидер без...

НАТПРЕВАР ЗА НАЈДОБРА РАЗГЛЕДНИЦА

Асоцијација НЕЛ – Скопје во рамките на проектот ”Swapping Cultures-Erasing Borders” кој е поддржан од Regional Youth Cooperation Office објавува повик за учесници на натпревар за...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА РАБОТИЛНИЦА ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Асоцијација НЕЛ-Скопје ќе одржи локална работилница за одржлив развој и волонтирање. Работилницата ќе се одржи на 24 јули 2018 година во Јавна Соба, од...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО РОМАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 6 учесника на возраст од 18-29 години и 1 лидер без...

ПОВИК НА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “Swapping Cultures – Erasing Borders“. Обуката...

Kick off meeting from project ”Swapping Cultures-Erasing Borders”

Association PEL-Skopje has hosted the kick off meeting of the project ”Swapping Cultures-Erasing Borders”. Project Funded by the Regional Youth Cooperation Office. This project...