ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за  4 учесника од Северна Македонија за обука на тема “DIGI-CON”. Обуката ќе се одржи во...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за  4 учесника од Северна Македонија за обука на тема “The Best of Youth”. Обуката ќе...

PRESS RELEASE FOR THE PROJECT “IN MOM WE TRUST”

The 2° international teambuilding of the European Project “In Mom We Trust” (Project Reference:  020-1-IT01-KA226-VET-008975) took place on 11th and 12th  of May 2022...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО АВСТРИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува повик за 3 учесника од Северна Македонија за обука на тема “Bully Out”. Обуката ќе се одржи од...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СОСТАНОК ВО БУГАРИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за  2 учесника од Северна Македонија за состанок на тема “DIGI CON”. Состанокот ќе се одржи...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО СРБИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје објавува повик за 4 учесника, за обука за тренери на тема “Sustainable Digitalization Goals with YOUth“. Обуката...

KICK-OFF MEETING FOR THE PROJECT “Skilled mum for the future”

The kick-off meeting for the project “Skilled mum for the future” funded by the Erasmus+ programme, small collaboration in the VET sector, of the European Commission...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СОСТАНОК ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за  2 учесника од Северна Македонија за состанок на тема “MULTICULTURALITY”. Состанокот ќе се одржи во Рим,...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО СКОПЈЕ

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје објавува повик за 1 учесничка, мајка на дете до 5 години, за обука на тема...

Повик за учесници за обука во Италија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Северна Македонија за обука на тема “LEVEL UP YOU(TH)“. Обуката ќе се...