ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ИТАЛИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Северна Македонија за обука на тема “#ABoldMove: ABandon OLD Methods OVErcoming...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СОСТАНОК ВО ГЕРМАНИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за  3 учесника за состанок на тема “MULTICULTURALITY”. Состанокот ќе се одржи во Детмолд, Германија на 3...

CALL FOR (AMATEUR) ARTISTS FOR A DIGITAL ART EXIBITION

Association for progress, education and lobbying PEL – Skopje opens a call for DIGITAL ART EXHIBITION within the project “Multiculturality” funded by the Erasmus + programme of...

GREETINGS FROM ASSOCIATION PEL

Ви посакуваме новата 2023 година да ви донесе многу здравје, љубов, среќа и благосостојба. Нека секој нов ден ви носи нови успеси на секое поле....

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “DIGITAL SKILLS FOR NEETS “. Обуката ќе се...

OUTPUT OF THE PROJECT “MULTICULTURALITY”

We would like to share with you the Guideline of inclusion through art for the project “MULTICULTURALITY” funded by the Erasmus + programme of the European...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СОСТАНОК ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за  2 учесника од Северна Македонија за состанок на тема “The Best of Youth”. Состанокот ќе...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА СОСТАНОК ВО РОМАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника за евалуациски состанок на тема “SDGYOU: Sustainable Digitalizatioan Goals with YOUth“. Евалуацискиот...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СОСТАНОК ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за  2 учесника за состанок на тема “Rhythm 4 You(th)”. Состанокот ќе се одржи во Рим, Италија...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА РАБОТИЛНИЦА ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за  5 учесника за работилница на тема “MULTICULTURALITY”. Работилницата ќе се одржи во Рим, Италија на 11...