Evaluation seminar for the project “Gender Out of The Box”

The last activity of the KA2 project “Gender out of the box”, financed by the Erasmus+ programme of the European Commission, was held from 9-15 October 2019 in...

Youth Exchange for the project “SustainABLE Rural Rebuilding in Europe”

Association for Progress, Education and Lobbying – PEL Skopje hosted the youth exchange “SustainABLE Rural Rebuilding in Europe” in Krushevo, North Macedonia from 15-26...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СОСТАНОК ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за Напредок, Едукација и Лобирање- НЕЛ – Скопје објавува повик за 4 учесника од Северна Македонија за состанок на тема “PINK REVOLUTION: HER POINT OF VIEW...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СЕМИНАР ВО ШТИП

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 4 учесника од Северна Македонија за семинар на тема “Gender Out of the Box“. Семинарот ќе...

Meeting for the project “Urban Life”

Association for Progress, Education and Lobbying – PEL Skopje hosted the second meeting for the project “Urban Life” in Skopje, North Macedonia from 9th-11th...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО АВСТРИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува повик за 7 учесника од Северна Македонија на возраст од 18 до 19 години за младинска...

ПОВИК ЗА ЕВС ВОЛОНТЕРИ ВО ХРВАТСКА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не пропуштајте ја оваа...

ПОВИК ЗА ЕВС ВОЛОНТЕР ВО РОМАНИЈА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не пропуштајте ја оваа...

ПОВИК ЗА ЕВС ВОЛОНТЕР ВО ХРВАТСКА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не пропуштајте ја оваа...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО РОМАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 5 учесника на возраст од 18-30 годинии 1 лидер без старосно ограничување од Северна...