Active Democratic Change in EU Society

The project “Active Democratic Change in EU Society” was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”. 4...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО АЛБАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува повик за 4 учесника од Македонија на возраст од 18-30 години и 1 лидер без старосно ограничување за младинска...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА МЛАДИНСКИ ФОРУМ

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника на возраст од 18 до 30 години од Македонија на форум на...

ПОВИК ЗА ЕВС ВОЛОНТЕР ВО ХРВАТСКА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не ја пропуштајте оваа можност да волонтирате...

Повик за учесници на меѓународен состанок во Италија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 4 учесника на возраст од 25 до 30 години и 1 експерт без старосно...

ПОВИК ЗА ЕВС ВОЛОНТЕР ВО ХРВАТСКА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не ја пропуштајте оваа можност да волонтирате десет...

LOCAL WORKSHOP – SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

The local workshop was held on 30th October 2018 in Skopje, Macedonia, within the project “Wake Up-Start Up” financed by the Erasmus+ programme of...

Release about launching of the project  “From Involvement as Volunteer in Europe, at Youth Worker”

Release about launching of the project  “From Involvement as Volunteer in Europe, at Youth Worker” funded by the European Union through Erasmus+ Program  ...

VIDEO FOR THE PROJECT “SWAPPING CULTURES-ERASING BORDERS”

Some of the participants who took part in the local workshop held on 6th October 2018, in Skopje, Macedonia made a video on intercultural...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА РАБОТИЛНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Асоцијација НЕЛ-Скопје ќе одржи локална работилница за социјално претприемништво која ќе се одржи на 30-ти октомври 2018 година во просториите на филолошки факултет од 17 часот и е...