ПОВИК ЗА ЕВС ВОЛОНТЕР ВО ПОРТУГАЛИЈА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не пропуштајте ја оваа одлична можност да...

Kick off meeting for the project “Sport to promote change for LGBT”

Association for Progress, Education and Lobbying – PEL Skopje held the kick-off meeting for the project “Sport to promote change for LGBT” in Skopje, North...

ПОВИК ЗА ЕВС ВОЛОНТЕР ВО ГЕРМАНИЈА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не ја пропуштајте можностa да волонтирате девет...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА ВО ИТАЛИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Северна Македонија за обука на тема “Youth Are Not Alone“. Обуката ќе...

Training Course for the project “EPIC Youth”

Association for Progress, Education and Lobbying – PEL Skopje held the training course for the project “Environmental Protection & Innovation Change for Youth in...
No featured image set for this post.

Kick-off meeting for the project “EPIC YOUTH”

Association for Progress, Education and Lobbying – PEL Skopje held the kick-off meeting for the project “Environmental Protection & Innovation Change for Youth in...

TOOLBOX AND VOLUNTEER SELF-ASSESSMENT MOBILE APP

From 01.06.2018 until 28.03.2019 Association for Progress, Education and Lobbying in partnership with CooLabora from Portugal, Roter Baum from Germany and Arci Strauss from...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА ЗА ТРЕНЕРИ ВО АЛБАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Северна Македонија за обука за тренери на тема “Gender Out of the...

MEETING IN PORTUGAL FOR THE PROJECT “CHANCE 2 CHANGE”

The fourth meeting for the project “Chance 2 Change” was held from 26th-28th February 2019 in Covilhã, Portugal. The project is financed by the Portuguese...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА ВО ВРЊАЧКА БАЊА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 4 учесника од Северна Македонија за обука на тема “E+ got better a road...