ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ШПАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 10 учесници од Македонија за обука на тема “DIGITAL WOMUNICATION“.

Обуката ќе се одржи во  Алмазора, Шпанија од 3-ти до 7-ми јуни 2024, во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 295 евра. Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години и да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на обуката и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на истата.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за размената, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) “DIGITAL WOMUNICATION“најдоцна до 29-ти април.

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВА

About the project

The general objective of the project is to increase the employability of women between 18 and 30 years old from rural backgrounds, through the acquisition of digital communication skills, to be employed in the field of non-profit organizations.

Specific Objective:
1) Transfer to learners digital skills related to basic communication strategies. 
2) Enable trainees to adapt the acquired skills to the specificities of non-profit organizations. 
3) To develop the capacity of the consortium bodies and organizations belonging to the non-profit sector active in the VET field, by providing training courses focused on non-formal methodologies, innovative and based on a dual approach, bringing VET trainees closer to the world of work. 

The participants should be :

  • Women between 18 and 30 from rural contexts with a level basic media training and digital skills;
  • 1/3 of the participants should be with fewer economic opportunities;