Повик за обука во Албанија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје, објавува отворен повик за четири учесници од Македонија за обука на тема „Embracing Multimedia for HRE“.

Обуката ќе се одржи во Тирана, Албанија од 23-ти до 31-ви октомври 2015, во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) „Обука во Тирана“. Рокот за аплицирање е до 12ти Октомври

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

 

PROJECT SUMMARY

This is an Erasmus + Youth Project – Mobility of youth workers training project and is set in the context of Erasmus +, KA2.

The project includes a series of activities, starting with Training Course on Human Rights Education.

The project main aim is to promote Human Rights Education (HRE) and increase competences of youth workers/leaders to work in practice with young people from marginalized target groups.

PROJECT OBJECTIVES

Explaining to youngsters human rights, shaping their opinions and developing attitudes .

– Promoting Compass manual and familiarize the participants with its approaches and activities in order to use it and adapt in local realities

– Promoting Inno Lab techniques and non formal education among youth leader who are working with human right education for young people

– Promoting Erasmus +(Youth) program as a tool for promoting young people rights and creating future partnership among youth workers/leaders in activity in order to set bridges of cooperation among experienced youth workers working in HRE

PROJECT PROGRAMME

This training course is based on the principles of non-formal education and plenty of methods such as simulation exercises, role play, small working groups, debate, video, ranking, buzz groups, theater will be used.

LANGUAGE: The working language of the training will be English. Participants must have sufficient understanding of English in order to comprehend and complete the application form without assistance from another person.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *