04

Повик за учесници на младинска размена во Србија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 5 учесника од Македонија за младинска размена на тема “Gender Sensitive Journalism and...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО РОМАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 7 учесника од Македонија за младинска размена на тема “IT-ing my Network“. Размената...
06

Повик за учесници на евалуационен состанок во Србија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Македонија за евалуационен состанок на тема “YOU(TH) can play for...
02

Повик за учесници на евалуационен состанок во Шпанија

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Македонија за евалуационен состанок на тема “MIGRATIONS ENRICHING SOCIETIES“. Состанокот...
04

Повик за учесници на младинска размена во Грузија

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 5 учесника од Македонија за младинска размена на тема “We have rights, now...
02

Повик за учесници на координативен состанок во Босна и Херцеговина

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Македонија за работен состанок на тема “Wake UP – Start...
04

Повик за ЕВС волонтери во Малезија

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, вештини, искуства и пријателства, тогаш пријавете се да...
07

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА СЕМИНАР ВО АЛБАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за семинар на тема “Power of Multimedia – Bridges...
armenia

World Cultural Heritage – On the Frontiers of Intercultural Clash and Dialogue

See below the interviews made on intercultural challenges in Armenia, Belarus, Georgia, Greece, Italy, Macedonia, Moldova, Spain, UK and Ukraine made within the project...
cover

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА СЕМИНАР ВО АЛБАНИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за семинар на тема “The Role and Importance of...