Пениш

Повик за учесници на младинска размена во Португалија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 7 учесника од Македонија за младинска размена на тема “Be active“. Обуката ќе се...
Kalemegdan

Повик за учесници на обука во Србија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “EU Facing Migrations“ – Outreach work....

Повик за учесници на обука во Романија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “We have rights, now let’s...

Повик за учесници на семинар во Албанија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за семинар на тема “Gender in Youth Work: Perspectives,...
Saraevo

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “Enter in Entrepreneurship – From...
Kalemegdan

Повик за учесници на обука во Србија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “EU Facing Migrations“. Обуката ќе се...
Пениш

ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕР НА ЕВС ВО ПОРТУГАЛИЈА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не ја пропуштајте оваа...
Active European Citizenship for Democracy and Participation

Повик за учесници на меѓународна работилница за демократија

Асоцијација НЕЛ објавува отворен повик за учесници од Македонија за учество на меѓународна работилница за демократија и активно граѓанство, која ќе се одржи на филолошкиот...
r sarat2

ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕР ЗА ТРИМЕСЕЧЕН ЕВС ПРОЕКТ ВО РОМАНИЈА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не ја пропуштајте оваа можност да волонтирате...
Podgradec03

Повик за учесници на младинска размена во Албанија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 5 учесника од Македонија за младинска размена на тема “Gender in Youth Work:...

Повик за учесници на обука во Србија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “EU Facing Migrations“ – Outreach work. Обуката ќе се...
Knez Mihajlova

Повик за учесници на обука во Србија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “EU Facing Migrations“. Обуката ќе се одржи во...
Belgrade