02

Повик за учесници на координативен состанок во Босна и Херцеговина

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Македонија за работен состанок на тема “Wake UP – Start...
04

Повик за ЕВС волонтери во Малезија

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, вештини, искуства и пријателства, тогаш пријавете се да...
07

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА СЕМИНАР ВО АЛБАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за семинар на тема “Power of Multimedia – Bridges...
armenia

World Cultural Heritage – On the Frontiers of Intercultural Clash and Dialogue

See below the interviews made on intercultural challenges in Armenia, Belarus, Georgia, Greece, Italy, Macedonia, Moldova, Spain, UK and Ukraine made within the project...
cover

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА СЕМИНАР ВО АЛБАНИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за семинар на тема “The Role and Importance of...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА ВО РОМАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “IT-ing my Network“. Обуката ќе се...
09

Project newsletter “Power of Multimedia – Bridges of Diversity”

Youth4Society organization, as leading partner in cooperation with Association PEL implemented successfully the project activity, youth exchange “Power of Multimedia – Bridges of Diversity”...
LOGO ITING

Press release of IT-ing my Network project

IT-ing my Network, having the reference no. 2016-3-RO01-KA105-035482 , is a multicultural project that includes one training course and one youth exchange, within a...
03

Повик за учесници на младинска размена во Албанија

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 5 учесника од Македонија за младинска размена на тема “Reporting Equality“. Размената ќе...
06

Повик за учесници на младинска размена во Струга

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 4 учесника од Македонија за младинска размена на тема “Power of Multimedia-Bridges of...