04

Повик на учесници на обука во Ерменија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “On the frontiers of intercultural...

Повик за учесници на обука во Србија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 4 учесника од Македонија за обука за обучувачи на тема “The Role of...
Kalemegdan

Повик за учесници на семинар во Србија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за семинар на тема “EU Facing Migrations“ – Seminar for...
kv2

Анкета за Локален Еколошки Акционен План (ЛЕАП)

Во рамките на изработката на вториот Локален еколошки акционен план (ЛЕАП), за периодот од 2016-2021 на Општина Кисела Вода, општината изработи анкета со цел...
04

Повик за учесници на обука во Албанија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “Power of Multimedia – Bridges...
sopotnica-01

Повик за учесници на обука во Србија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “Migrations enriching society”. Обукатс...

Project report “Embracing Multimedia for HRE”

Youth4Society organization, as leading partner implemented successfully the project “Embracing Multimedia for HRE” financed under Key Action 2, Capacity building in the field of...
ySi

Youth-Led Societal Innovation for Resilience

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.” –...
volunteer5

Повик за учество на проект за активно граѓанство со видео клип

Асоцијација НЕЛ објавува отворен повик за учесници од Македонија за учество на меѓународен краток видео проект за активно граѓанство со свој краток клип (видео) во проектот...

PEL’s team on a project for Human Rights Education

Youth4Society organization, as leading partner implemented successfully the project financed under Key Action 2, Capacity building in the field of youth, by European Commission,...

Повик за учесници на обука во Србија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “Migrations enriching society”. Обукатс ќе се...
sopotnica03