ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО БУГАРИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника за обука на тема “WELLBEING.

Обукатата ќе се одржи во Бања, Бугарија од 25ти јуни до 1ви јули 2024 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 180 евра. 

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.    

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject): “WELLBEING” најдоцна до 17-ти јуни.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

The main aim of the project is:

To bring together newcomers and experienced youth workers, youth leaders and educators which will share and discuss their experiences regarding mental health-related challenges working with young people and different local communities.

During the project the participants will:

  • Become inspired with new knowledge and skills
  • Share mental health-related tools and best practices
  • Explore self-care techniques
  • Network on potential future projects
  • Be able to transfer what they have learned to their organizations and the communities they work with