ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за учесници од Македонија за обука на тема EMBRACE –Emotional Mastery: Balanced Regulation and Coping Effectiveness.

Обуката ќе се одржи во Шабац , Србија од 23-ти до 30-ти април 2024, во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 180 евра. Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години и да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на обуката и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на истата.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за размената, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) EMBRACE –Emotional Mastery: Balanced Regulation and Coping Effectiveness најдоцна до 31-ви март.

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВА

About the project

Goals of the project

  • Enhance the emotional intelligence of youth workers to better support the emotional needs of young people.
  • Equip youth workers with practical strategies for balanced emotional regulation and coping effectiveness.
  • Create a dynamic and engaging learning environment that encourages the application of emotional regulation techniques in youth work settings.
  • Empower youth workers to effectively manage their own emotions to serve as positive role models for young people.
  • Enhance the overall quality of youth work through a focus on emotional mastery and supportive interventions.