ПРАШАЛНИК ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА

Во рамките на проектот “Хомо Еуропеанус – Надминување на дефицитот на знаењето“, подржан од програмата “Европа за граѓаните” (Europe for citizens) на Европската Комисија, Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање од Скопје подготви прашалник за Европската Унија.

Општата цел на проектот е ширење на повеќе знаење за ЕУ, особено во контекст на економската криза, општото покачување во антиимигрантското расположение и ксенофобија – кон државјаните на земјите членки и земјите кандидати за ЕУ, со цел да се надмине демократскиот дефицит.

Специфични цели:

– да се зголеми мотивацијата и изградба на капацитетите и способностите на граѓаните од сегашните и потенцијалните земји членки активно да учествуваат во градењето на иднината на Европа.
– да се подобри интерактивниот однос помеѓу граѓаните и институциите, поттикнување на подобар пристап за да им овозможи на граѓаните да ги искажат своите ставови во врска со ЕУ – за она што тие го сметаат дека се итни прашања на ЕУ кои се однесуваат на развојот на Европа.
– да ги охрабри граѓаните да ги користат излезено демократски инструменти и да се развие еден нов иноватививен пристап.
– да се подобри учество во дебатата за градење на капацитетите на граѓанските организации.
– да се поттикне европското граѓанство и сопственоста на Европа.
Акцијата ја спроведуваат 14 невладини организации од 9 земји членки на ЕУ (Бугарија, Италија, Полска, Шпанија, Хрватска, Словенија, Словачка, Чешка и Летонија), и 3 од партнерскиот регион (Србија, Црна Гора и Македонија).
Во текот на 16 месеци проектите настани ќе вклучат 500 учесници и многу локални активности кои ќе придонесат до надминување на “дефицитот на знаење” и да се добие подобро разбирање за ЕУ ​​како неопходната основа за граѓанско поактивно вклучување во креирањето на иднината на Европа.

Прашалникот е анонимен и цели кон истражување на граѓанската перцепцијата на поимот Европска Унија и граѓанската улога во демократскиот живот во Европа.

Ви благодариме за соработката,

Асоцијација НЕЛ

ПРАШАЛНИК

 

One comment to “ПРАШАЛНИК ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА”
One comment to “ПРАШАЛНИК ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА”
  1. Како да одговориме на прашалник кај што како опција за место за живеење си пишува апла со кирилица и цело име Поранешна Југословенска…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *