АНКЕТА ЗА ПРОЕКТОТ “Pink Revolution: her point of view about sport”

Во рамките на проектот “Pink Revolution: her point of view about sport” имплементиран од страна на италијанската асоцијација ECA ONLUS  и кофинансиран од Еразмус+ програмта на Европската Комисија, учесниците изработија анкета со цел да го добијат мислењето на широката јавност поврзана со спортот.

Прашалникот е анонимен и цели кон истражување на граѓанската перцепцијата за спортот и инволвирањето на жените во спортските активности.

За таа цел ги замолуваме сите заинтересирани лица да одвојат неколку минути за пополнување на прашалникот со цел да добиеме порелевантни информации.

Својот придонес можете да го дадете преку пополнување на онлајн анкетата на следниот линк:

ПРАШАЛНИК