Повик за ЕВС волонтер во Чешка

Доколку сте на возраст од 22 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не ја пропуштајте оваа можност да волонтирате два до дванаесет месеци во Чешка.

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање има потреба од два волонтера, кој во рамките на Европскиот волонтерски сервис (ЕВС) на програмата Еразмус+ на Европската Комисија ќе помине од 2 до 12 месеци во Колин, Чешка.

Волонтирањето ке започне од 1-ви јануари 2017 и волонтерот ќе има различни едукативни, социјални и креативни задолженија, при што може да работи во младински центар, мобилни клубови и центар за деца.

Трошоците за сместување, храна, повратна карта до Колин, локален превоз, здравствено осигурување, како и џепарлак за време на престојот се целосно покриени од страна на организаторите. Покрај ова, ќе имате можност за бесплатен јазичен курс по чешки јазик, а на крајот од проектот ќе добиете Youthpass, сертификат кој ќе го потврди вашето волонтерско искуство на европско ниво.

Услов за учество на ЕВС проектот е да имате наполнето 22 години и да имате солидно познавање на англискиот јазик.

Во продолжение прочитајте повеќе информации за проектот, и доколку имате дополнителни прашања, испратете мејл на evs@pel.mk со назнака „ЕВС во Чешка“. Заинтересираните за волонтирањето треба да испратат Биографија на англиски јазик и мотивационо писмо најдоцна до 12-ти септември 2016.

EVS Objective:

It´s up to you if you want to stay 2 or 12 months. Our ogranization provides a huge ranch of social services. You can learn how looks like a work with children in forest nursery, with youths in Mobile ClubBus or in a Youth Club.

You can choose from any activity you would like to do.

The ClubBus is an innovative response to the problem of bringing social services to isolated and distributed communities without any necessity to find appropriate locations. We can offer a range of services anywhere and anytime, bringing a special space to the socially disadvantaged. The ClubBus as an attractive and amusement place also acts as a bridge between our innovative approach to social services and the more traditional offers of the state.We supply primary prevention programmes in primary schools in Central and East Bohemia region (target groups: pupils of primary schools, age 8 – 15 years, their teachers and parents, methodists of prevention in primary schools). Our outdoor nursery school offers the outstanding care and unrivalled quality of education to the parents of Kutná Hora and the surrounding area. This one-of-a-kind nursery promotes a healthy and active lifestyle, grounds learning in real, easy to understand practical activities and helps children to get in touch with nature. Our nursery promotes best practice in the child care and educational sector by leading the way in work friendly opening hours, affordable costs and promoting the link between a healthy body and a healthy mind.Our social trade initiative is a response to the failing of the traditional approach to back to work schemes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *