Повик за учесници за еднодневен семинар за европско граѓанство во Скопје

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје на 7-ми декември (сабота), во хотел Континентал, ќе организира еднодневен семинар за активно граѓанство, во рамките на проектот “Aктивно европско граѓанство за демократија и учество: Поврзување на ЕУ и Западен Балкан“, подржан од програмата “Европа за граѓаните” (Europe for citizens) на Европската Комисија. 

На семинарот ќе земат учество 30 претставници од различни невладини организации, политички партии, синдикати, како и младински и просветни работници кои ќе имаат можност да присуствуваат на работилници за граѓанско образование и истражување на перцепциите за поимот граѓанство и европско граѓанство. Учесниците на работилницата ќе имаат прилика да дискутираат и да се здобијат со повеќе знаење за политиката на ЕУ и активното учество на возрасните и младите во поттикнување на чувство за граѓанство меѓу локалното население.

Целта на овој семинар е да поттикне подобро разбирање на поимите Граѓанство и Европско граѓанство меѓу учесниците; да го промовира граѓанското учество во демократскиот живот и да го истражи јавното мислење и степенот на информираност на учесниците за Европското граѓанство преку анкета.

Учеството на семинарот е бесплатно и е отворено за сите оние кои имаат желба да бидат дел од него и се сметаат за компетентни да земат учество во неговата реализација. 

Активностите ќе започнат во 9 часот, а ќе завршат во 15 часот. За време на семинарот ќе бидат обезбедени кафе пауза и ручек за сите учесници.

Active European Citizenship for Democracy and Participation: Bridging EU and Western BalkansПроектот “Aктивно европско граѓанство за демократија и учество: Поврзување на ЕУ и Западен Балкан“ е заедничка активност меѓу невладини организации од Македонија, Албанија, Полска, Германија, Обединетото Кралство и Србија. 

Целиот проект ќе трае 17 месеци и вклучува активности, семинари и работилници во Македонија, Албанија, Германија и Србија, како и изготвување на публикација во која ќе бидат анализирани резултатите од анкетите за истражување на перцепцијата на поимот граѓанство и граѓанската улога во демократскиот живот во Македонија, Албанија и Србија.

Повеќе информации за целиот проект може да се најдат на веб сајтот www.active-citizens.org.

Доколку сакате да учествувате на еднодневниот семинар пополнете го апликациониот формулар, најдоцна до 29-ти ноември 2013.

Со почит,

Асоцијација НЕЛ

One comment to “Повик за учесници за еднодневен семинар за европско граѓанство во Скопје”
One comment to “Повик за учесници за еднодневен семинар за европско граѓанство во Скопје”
  1. Pingback: izlez.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *