Повик за учесници за семинар во Шпанија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје, објавува отворен повик за двајца учесници од Македонија за семинар на тема „Move Youth Exchanges Up!“, која ќе се одржи во Херез де ла Фронтера, Шпанија од 19-ти до 27-ми март 2015-та.

Семинарот се организира во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија и на неа ќе земат учество 23 младински работници и младински лидери од Македонија, Шпанија, Словача, Естонија, Унгарија, Италија, Полска, Чешка, Романија, Турција и Велика Британија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 360 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се желни активно да бидат вклучени во сите фази на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака „Семинар во Шпанија“, најдоцна до 4-ти февруари 2015.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

AJ INTER would like to invite partner organizations that already have experience in youth exchanges and have cooperated with our organization to participate in a seminar to improve the quality of our youth exchanges in the future.

The general aims are:

 • To exchange good practices to improve youth exchanges. (Centered on Preparation/expectation, Visibility, Dissemination-Final results, certification).
 • To focus on 2 key elements in youth exchanges: European values and intercultural learning.

According to our experience in Youth in Action programme, there are certain aspects in youth exchanges that need to be reviewed and strengthened in order to get the best results:

 • How to get motivated participants, get gender balance and how to prepare participants properly?
 • How to get intercultural learning effectively? What working methods work always? What does not work at all?
 • How to work European citizenship effectively?
 • How to get the best of Youthpass? How to motivate participants to get Youthpass? How aware about its utility?
 • How to improve the work of youth leaders & youth workers? Do you know youth workers & youth leaders’ portfolio? And, do you use it?
 • What strategies are effective to give visibility and dissemination to the project?

Thus, we wish to analyse difficulties we have when creating and developing a youth exchange, exchange ideas tools & strategies and suggest solutions, creating a practical guide to be published in English, at least.

Specific aims of the seminar:

 • Analyse weaknesses & strengths focusing on 2 key elements present in any youth exchange: European values and intercultural learning.
 • Exchange best practices in youth work and youth exchanges regarding the improvement of preparation stage, visibility, DEOR and certification in order to create more quality projects in the future.
 • Create a practical guide for creating quality youth exchanges based on above objectives.
 • Update our knowledge on Erasmus+
 • Encourage the use of youth leaders & youth workers portfolio.
 • Strengthen INTER’s network of European organizations working in Youth in Action Programme.

TITLE:  Move Youth Exchanges Up!

DATES: 19th – 27th March (7 full days)

PLACE: Jerez de la Frontera, South of Spain.

COUNTRIES: Spain, Slovakia, Estonia, Hungary, Italy, Poland, UK, Czech Republic, Romania, Macedonia, Turkey.

PROFILE: Youth workers and youth leaders that know Youth in Action Programme and can present best practices in youth exchanges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *