ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА РАБОТИЛНИЦА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНA

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 10 учесника за работилница на тема “Visual Thinking 4 Youth.

Работилницата ќе се одржи во Сараево, Босна и Херцеговина од 11ти до 14ти јуни 2024 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 190 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на работилницата, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject): Visual Thinking 4 Youth најдоцна до 8-ти мај.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

The Visual Thinking 4 You(th) project, has the general objective of promoting the social inclusion of dyslexic young people between 13 and 19 years old, through visual thinking, which consists in transmitting and exposing ideas through simple and easily recognizable images.

The objectives of the project are to:
1. Improve the degree of knowledge of the youth workers of dyslexia and the potential of visual thinking
as a tool for inclusion and learning. 
2. Construction of communication strategies to engage dyslexic youth ages 13-19 within youth organizations that offer innovative and complementary learning approaches to formal education. 
3. Creation of learning methodologies focused on visual thinking specifically for dyslexic youth in order to increase their degree of integration and learning.