ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО АВСТРИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува повик за 3 учесника од Северна Македонија за обука на тема “Bully Out”.

Обуката ќе се одржи од 4-11 јуни 2022 година во Клафер, Австрија во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 275 евра. Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години и да се способни да комуницираат на англиски јазик бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете ни пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака „Обука во Австрија“ најдоцна до 13-ти мај.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

ABOUT THE PROJECT

Aim of the project

  • To prevent bullying, which includes stopping hatred and creating tolerance and a friendly atmosphere amongst young people

Objectives of the project

  • Youth workers will have a deeper understanding upon the meaning, short term and long term effects of bullying,
  • Youth workers will have deeper understanding upon different types of bullying;
  • Youth workers will gain skills how to detect bullying and how to react upon on exposed bullying;
  • Yout workers will gain skills how to support young people who have experiences bullying (as a direct victim and also as a bystander) and how to treat young people who have bullied others before;
  • Youth workers will get to know non-formal education tools and methods how to support young people in anticipating and fighting bullying