ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО АВСТРИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “NO BORDERS FOR INCLUSION”.

Обуката ќе се одржи од 24-31 март 2023 година во Клафер, Австрија во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 275 евра. Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години и да се способни да комуницираат на англиски јазик бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете ни пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака „Обука во Австрија“ најдоцна до 19-ти февруари.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

The aim of the project is to develop the level of competences of youth workers in non-formal methods for youth education in a fields of social inclusion, active citizenship, self-development and intercultural learning.

Objectives

-To develop the level of knowledge about non-formal learning methods, experiential learning and learning by doing as methods for improving the youth education;

-To develop the skills of the participants by cresting and developing personal workshops for social inclusion as well as implementing and evaluating it;

-To design and implement inclusion strategies and new non-formal learning methods that can be used for social inclusion;

-To promote active citizenship, social inclusion, intercultural dialogue, European values, solidarity, tolerance, human rights, entrepreneurship among youth;

-To foster cooperation between participants in the field of youth work and providing them space to share experience, knowledge and learn from each other.