ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ИТАЛИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Северна Македонија за обука на тема “A LEVEL UP YOU(TH) – Upgrading decision-making in youth participation”.

Обуката ќе се одржи во Николоси, Италија од 16-ти до 24-ти април 2021 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Котизацијата за учество на овој проект е 40 евра. Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 275 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот. За учество на овој проект задолжителен е PCR тест!

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) “LEVEL UP YOU(TH) – Upgrading decision-making in youth participation” најдоцна до 27-ми март. Апликациите кои не се во сочувани во оргиналната форма (word – .doc) нема да бидат прифатени.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

PROJECT DESCRIPTION:
Youth Workers and Youth Organisations nowadays are becoming more and more distant from politics, with almost a feeling of rejection or even repulsion towards the essential governance and core system of democracy.

This training course wishes to provide a background set of competences to bridge that gap and to foster the grass-root youth sector to be, both, more interested, as well as becoming a key player in the world of politics and policymaking. A training course which takes youth workers on a journey through politics, policies, decision-making and advocacy in order to bring young people closer to the democratic institutions and to have their say on the matter by exploring the implications and specifics of citizenship and participation, up to how to create and draft a policy paper.

AIM:
To increase the awareness of youth workers and young people and equip them with tools to construct an enabling environment for youth workers and youth organisations to take part in political decision-making and problem-solving processes.