ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ШПАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Северна Македонија за обука на тема ’’CROSS BARRIERS- education for inclusion’’.

Обуката ќе се одржи во Алмачар, Шпанија од 3-ти до 10-ти септември 2021 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 360 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот. За учество на овој проект задолжителен е PCR тест не постар од 72 часа или потврда за примена вакцина.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) ’’CROSS BARRIERS- education for inclusion’’ најдоцна до 6-ти јули. Апликациите кои не се во сочувани во оргиналната форма (word – .doc) нема да бидат прифатени.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

ABOUT THE PROJECT

Main objectives:

  1. To develop the level of knowledge about non-formal learning methods that can be used to include young people in rural areas.
  2. Increasing the level of abilities to create and facilitate non-formal learning methods that can be used to include young people from rural areas.
  3. To design and implement inclusion strategies and new non-formal learning methods that can be used to include young people in the rural area .

Participant’s profile

  • +18 years old
  • Very good English communication skills
  • Motivated to find more about new cultures and the topic of the training course.

Venue

The project will be implemented at the rural accommodation “ Los Jazmines”, Almáchar.