Повик за волонтер за едногодишен ЕВС проект во Португалија

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не ја пропуштајте оваа можност да волонтирате една година во Португалија.

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање има потреба од еден волонтер, кој во рамките на Европскиот волонтерски сервис (ЕВС) ќе помине една година во Арукелес, Рио Мајор, Португалија.

Arrouquelas, Portugal

Волонтерот во периодот од 1-ви септември 2014 до 31-ви август 2015 ќе има различни едукативни, социјални и креативни задолженија, при што ќе работи со деца, млади и возрасни лица.

Трошоците за сместување, храна, повратна карта до Португалија, локален превоз, здравствено осигурување, како и џепарлак за време на престојот се целосно покриени од страна на организаторите. Покрај ова, ќе имате можност за бесплатен јазичен курс по португалски јазик, а на крајот од проектот ќе добиете Youthpass, сертификат кој ќе го потврди вашето волонтерско искуство на европско ниво.

Услов за учество на ЕВС проектот е да имате наполнето 18 години и да имате солидно познавање на англискиот јазик. Предност ќе добијат оние што имаат добро познавање и на португалскиот јазик.

Во продолжение прочитајте повеќе информации за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате или имате дополнителни прашања, испратете мејл на evs@pel.mk со назнака „ЕВС во Португалија“, најдоцна до 1-ви август 2014.

EVS – Long Term – 12 months

“Be Active, Be Creative  2014”

01 September 2014 – 31August 2015

ARROUQUELAS, RIO MAIOR, PORTUGAL

PROJECT SUMMARY

The EVS project will happen in Arrouquelas and Rio Maior – Portugal, between 1st of September 2014 and 31st of August 2015. This project will has 12 months of duration and will host 4/5 volunteers from different countries.

The participants must be over 18 and the official language of the project will be Portuguese.

The aim of this EVS’s project is to receive 4 young people from different European’s countries and to give them the opportunity to know our country, our culture and our work.

These volunteers will participate in our local community, helping children develop themselves and integrate them with the older population. In Arrouquelas, the biggest part of the population is old people, so we expect that these volunteers create a bigger interaction between young and old people.

The volunteers will be divided in 3/4 different spaces, but they will develop a work together: One of them will work at H2O’s (Hosting organisation) headquarters taking care of our children, after school time, developing with them funny and interesting activities. He will also create activities, trainings and workshops for young people in general.

The other two volunteers (a girl and a boy) will develop an educational project related with social inclusion with the young people of a Social Institution in Rio Maior (our city hall) with our partner “O Ninho”. This Institution works with young and old disabled people that have big social problems and our Association has a partnership with them, in order that we can collaborate in several activities, integrate the team work.

  • We will develop activities in this space, with this young and old people. They can also promote a bigger interaction between “H2O” and “O Ninho”.
  • Our volunteers can also promote their own activities with their own ideas, during the time that they will stay in “H2O”.
  • The other volunteer will work in center for health care for elder people from our village and will join a team to promote activities for them.
  • The other place is at a children’s center, in a social Institution of Rio Maior

In general, this EVS’ project has as main theme the communication and the education, because they will create several ways of communication between the association and our young people, and they will also develop ways of training them.

In “H2O” all board members are volunteers and we don’t have limits for our motivation and creativity, our organization is a big open door for many things that help young people to develop a positive and active participation in community, and learn by doing.

We use non-formal educationial methods: energisers; group work; discussions; creating posters; workshops and make questionnaires to apply in local community.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *