ПОВИК ЗА ОБУКА ВО АЛБАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за два учесника од Македонија за обука на тема „Multimedia and Promotion of HRE“. Обуката ќе се одржи...