ПОВИК ЗА ОБУКА ВО АЛБАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за два учесника од Македонија за обука на тема „Multimedia and Promotion of HRE“.

Обуката ќе се одржи во Драч, Албанија од 14-ти до 21-ви декември 2015, во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци.

Услов за учество е пријавените да имаат помеѓу 18 и 35 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) „Обука во Драч“. Рокот за аплицирање е до 17ти ноември

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

 

Multimedia and Promotion of HRE is a Mobility Youth Project , aims to enhance the skills of 30 youth leaders and workers, through non-formal
learning, to promote human rights education(HRE) and increase competences of youth workers/leaders to work in practice using multimedia skills with young people from marginalized target groups .

METHODOLOGY
This training course is based on the principles of non-formal education and plenty of methods such as simulation exercises, role play, small working groups, debate, video ,buzz group, theater will be used.

LANGUAGE: The working language of the training will be English. Participants must have sufficient understanding of English in order to comprehend and complete the application form without assistance from another person.

PROJECT OBJECTIVES

–Explaining to youngsters human rights, shaping their opinions and developing attitudes .

– Promoting Compass manual and familiarize the participants with its approaches and activities in order to use it and adapt in local realities

– Promoting Inno Lab techniques and non formal education among youth leader who are working with human right education for young people

– Promoting Erasmus +(Youth) program as a tool for promoting young people rights and creating future partnership among youth workers/leaders in activity in order to set bridges of cooperation among experienced youth workers working in HRE

Accommodation

You will be sleeping in rooms of 2 or 3 people, mixed from different countries in Hotel Bonita www.bonita.al

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *