Повик за студиска посета во Романија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје, објавува отворен повик за 2 учесници од Македонија за студиска посета на тема “Involvement to Quality – IQ“. Обуката ќе се...