ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА ВО ИТАЛИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “Involvement to Quality – IQ“.

Обуката ќе се одржи во Торино, Италија од 19-ти до 29-ти март 2016, во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 275 евра. Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака „IQ in Italy“ најдоцна до 10-ти фебруари.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

Project description:

Involvement to Quality is a multicultural project, which includes a study visit, a PBA, a training course and a EVS stage, being a partnership between promoters from seven countries, their goal being development of a management system of the Erasmus + projects, inside of a network, in order to satisfy the organizational needs through sharing and exchange of good practices. The six promoters, besides ATCE-SR, from Romania are from: FRYO of Macedonia, Malta, UK, Georgia, Italy and Turkey.
This training will gather 21 youth workers aged over 18 years from partner organizations.

Objectives:

– Development of personal and professional competences of the 21 youth workers present at the training course held in Turin, by accumulating of new non-formal education methods and tools in IQ partnership, tools and methods designed to lead to the realization of a quality management of the Erasmus +.

– Improvement of the projects’ management capacity of the promoters by involvement of 55 participants in the proposed activities by applying nonformal methods and tools and new working procedures in order to increase the quality of the Erasmus + projects.

– Facilitate a framework for intercultural communication amongst of the 55 participants witch will implement IQ project’s activities, in order to increase the level of solidarity, tolerance, mutual understanding and cohesion in the partner network.

– Increasing the visibility of non-formal education in online and offline environment, for over 4,000 young people from partners’ communities and European space, through specific activities for the promotion, dissemination and transferability of results between youth workers and young people, made made by the 55 participants and promoter organization during the implementation of IQ project.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *