Blog pt.2: DID YOU KNOW?

How often do you watch sports? Now, if you are a sports fan, could you please think about how often you find female sports...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО БУГАРИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника за обука на тема “WELLBEING”. Обукатата ќе се одржи...

Did you know?

It is no secret that women in sports have been overlooked and undervalued since forever. Throughout the years they have been facing many obstacles...
No featured image set for this post.

ПОВИК ЗА ESC ВОЛОНТЕРИ ВО ИТАЛИЈА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не пропуштајте ја можностa да волонтирате во...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА РАБОТИЛНИЦА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНA

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 10 учесника за работилница на тема “Visual Thinking 4 Youth”. Работилницата...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за учесници од Македонија за обука на тема “EMBRACE –Emotional Mastery: Balanced Regulation...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОНЛАЈН РАБОТИЛНИЦА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува отворен повик за учесници на онлајн работилница во рамките на проектот “Free To Be” финансиран...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ЦРНА ГОРА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 10 учесника за обука на тема “Visual Thinking 4 Youth”. Состанокот...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 6 учесника и 1 лидер/ка од Македонија за младинска размена на тема “World on the Plate“....