ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО ГРЦИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 6 учесника од Северна Македонија за младинска размена на тема “Challenging traditional leadership...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ЛОКАЛНА РАБОТИЛНИЦА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје објавува повик за учесници на локални работилници на тема родова еднаквост што ќе се...

FINAL MEETING AND OUTPUTS FOR THE PROJECT “URBAN LIFE”

The last meeting for the project Urban Life took place from 11th-13th July 2021 in Bucharest, Romania. The project is financed by the Erasmus+ programme of the European...

COORDINATION MEETING FOR THE PROJECT “Sustainable Digitalization Goals with YOUth”

The coordination meeting for the project “Sustainable Digitalization Goals with YOUth” was hosted by the organization Studentski tolar and took place in Ljubljana, Slovenia...

OUTPUTS OF THE PROJECT E+ GOT BETTER-ROAD TO SUCCESSFUL ENTREPRENEUR

We share with you some of the videos that were made during the project “E+ got better – road to successful entrepreneur” funded by...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ШПАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Северна Македонија за обука на тема ’’CROSS BARRIERS- education for inclusion’’....

ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНО СПИСАНИЕ

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје во соработка со асоцијацијата Pi Youth од Турција, објавува повик за волонтери кои сакаат да...

ПОВИК ЗА ESC ВОЛОНТЕР ВО ИТАЛИЈА

Доколку сте на возраст од 18 до 30 години и имате желба да стекнете нови знаења, искуства и пријателства, тогаш не пропуштајте ја можностa да волонтирате во...

Videos and Brochure for the project “Sport to promote change for LGBT”

We share with you the videos and the Brochure that were made during the project “Sport to promote change for LGBT” funded by the Erasmus +...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ИТАЛИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Северна Македонија за обука на тема “A LEVEL UP YOU(TH) – Upgrading...