ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за учесници од Македонија за обука на тема “EMBRACE –Emotional Mastery: Balanced Regulation...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОНЛАЈН РАБОТИЛНИЦА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува отворен повик за учесници на онлајн работилница во рамките на проектот “Free To Be” финансиран...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ЦРНА ГОРА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 10 учесника за обука на тема “Visual Thinking 4 Youth”. Состанокот...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 6 учесника и 1 лидер/ка од Македонија за младинска размена на тема “World on the Plate“....

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СОСТАНОК ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника за состанок на тема “DIGITAL WOMUNICATION”. Состанокот ќе...

VIDEO FROM THE ONLINE TRAINING “FREE TO BE”

On 25th November 2023 together with the lead organization GAYCS, we held the online training for the project “Free To Be”. The project is...

KICK OFF MEETING FOR THE PROJECT GESP

On December 9th, PEL’s representative has attended the kick-off meeting for the project “Re-imagining the playing field – a gender equality in sport project”...

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОНЛАЈН ОБУКА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува отворен повик за учесници на онлајн обука во рамките на проектот “Free To Be” финансиран...

MEETING FOR THE PROJECT “GENBALL”

From 27-29 October 2023, Association for progress, education and lobbying PEL – Skopje hosted the second meeting for the project GENBALL, funded by the...

Повик за учесници за состанок во Скопје

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје објавува повик за 4 учесници за состанок на тема “DIGITAL EDUCATION CYBER INCLUSION“. Состанокот ќе се одржи на...