ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ЦРНА ГОРА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 10 учесника за обука на тема “Visual Thinking 4 Youth.

Состанокот ќе се одржи во Подгорица, Црна Гора од 17ти до 22ри април 2024 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 275 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на состанокот, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject): Visual Thinking 4 Youth најдоцна до 12-ми март.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

The Visual Thinking 4 You(th) project, has the general objective of promoting the social inclusion of dyslexic young people between 13 and 19 years old, through visual thinking, which consists in transmitting and exposing ideas through simple and easily recognizable images.

The objective of this method is to improve the learner’s learning level by allowing him, through the use of images, to better understand ideas, define objectives, identify problems and generate new concepts and it is particularly effective for those who have cognitive peculiarities such as dyslexic people. In this context, the socio-educational animator, a figure targeted by the project