ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО АВСТРИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува повик за 3 учесника од Северна Македонија за обука на тема “Stream your Skills”.

Обуката ќе се одржи од 22-29 октомври 2021 година во Клафер, Австрија во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 275 евра. Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години и да се способни да комуницираат на англиски јазик бидејќи тој е работен јазик на проектот. Важно: За влез во Австрија потребно е да се приложи доказ за целосна вакцинација (освен доколку во меѓувреме правилата не се променат)! 

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете ни пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака „Обука во Австрија“ најдоцна до 28-ми септември.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project 

The aim of the project is to improve competencies of youth workers by the usage of series in order to engage young people with fewer opportunities to participate in local youth activities.

Objectives:

  • youth workers will improve their knowledge upon the world of series and they will get an insight of the series-watching habits of young people during the period of the project;
  • youth workers will gain information during the period of the project about the copyrights of the series;
  • youth workers will have a deeper understanding upon the meaning and importance of the following skills and competencies: strategic thinking, social competencies, critical thinking and creative thinking;
  • youth workers will gain skills during the period of the project how to create non-formal education methods with their peers from other European countries.