ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ИТАЛИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Северна Македонија за обука на тема “A BOLD MOVE“.

Обуката ќе се одржи во Николоси, Италија од 3-ти до 11-ти март 2020 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 275 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) “A BOLD MOVE“ најдоцна до 1-ви декември. Апликациите кои не се во сочувани во оргиналната форма (word – .doc) нема да бидат прифатени.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

“#ABoldMove: ABandon OLD Methods OVErcoming” is a training course for youth workers who are willing to develop new methodologies in terms of teamwork,
successful communication and designing programme, three fields strictly connected with both ETS Competence Model and Competence Model for Youth Worker to Work Internationally.

These competences are getting a continuous importance in the frame of youth work
because teamwork and successful communication represent two essential pillars for the success of all those actions that regards youngsters and their development through the methods of Non Formal Education, methods that need to be shared using
the designing of educational programmes that could be effective among youth people.

General aim of the project is to acquire new tools,
exchange experiences, improve competences and find innovative methods in the fields regarding the three main topics of the TC to create a final product about the
importance of youth work in the programme designing in order to prepare a statement paper to reaffirm the role of youth work and youth workers with stakeholders, decision makers and institutions on local, national and European level.