ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО ШПАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Северна Македонија за обука на тема ’’DISCRIMIN-ACTION’’.

Обуката ќе се одржи во Алмачар, Шпанија од 22-ти до 29-ти април 2023 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 360 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) ’’DISCRIMIN-ACTION’’ најдоцна до 7-ми март. Апликациите кои не се во сочувани во оргиналната форма (word – .doc) нема да бидат прифатени.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

Due to the numerous conflicts that have existed in Europe over the years, young people need to learn about human rights, its significance and how to recognize when these rights are being violated. The interethnic and migration issue makes the human rights topic crucial for the groups working on this initiative.

The main objectives of the project are:

  1. Learning about human rights and researching and experiencing different methods to find solutions to protect human rights until the end of the project.
  2. To discover about the types of discrimination present in the 7 countries of the partners and to learn what the different authorities are doing to protect young people who experienced discrimination until the end of the project.
  3. To learn how non-formal education methods and the ERASMUS+ program can contribute towards finding solutions to protect human rights, until the end of the project.