ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ВО СРБИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје објавува повик за 4 учесника, за обука за тренери на тема “Sustainable Digitalization Goals with YOUth“.

Обуката ќе се одржи на 6-13 мај 2022 година во Врњачка Бања, Србија и истата е финансирана од програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 180 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject)“Sustainable Digitalization Goals with YOUth“, најдоцна до 15-ти април.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

Aim of TOT

Training of trainers – after the seminar and workshop it’s time intensive train-the-trainer mobility activity include essential theories and concepts, practical tips and activities for youth workers on how to develop and run non-formal learning processes
with young people on the topic of SDGs using innovative digital approaches.

Objectives of the TOT

  • To practice and improve the essential soft skills required for
    delivering training sessions;
  • To learn how to properly set need assessment and learning objectives;
  • To get familiar with different types of learning style
  • To overview of what it takes to prepare a complete training agenda
  • To introduce to visualization tools and techniques:
  • To equip participants with practical skills for creating and using visuals in their upcoming trainings