Итен повик за учесник на обука во Кључ, БиХ

Асоцијацијата за Напредок, Едукација и Лобирање има потреба од ЕДЕН учесник кој ќе ја преставува нашата организација и Македонија на обука која ќе се одржи во Кључ, Босна и Херцеговина од 5-ти до 14-ти април.

Сместувањето и храната се целосно покриени од организаторите, а превозот е покриен 70% од патните трошоци.

Во продолжение, прочитајте повеќе детали за темата на обуката.

Training course Social exclusion – A new challenge: Creating and managing local youth work activities for human rights education – Volume II

Content and aim

TC is aimed fostering social cohesion in Europe through addressing the issue of social exclusion and encouraging young people’s awareness and commitment to tackling these issues for a more inclusive society through creating and managing local youth work activities in human rights education by young people and their peers.

In this context special emphasis is given to the inclusion of young migrants, disabled young people and other vulnerable groups within the local communities of the partners and participants. The TC is designed to give participants the opportunity to experience and reflect activities and concepts to human rights education based on non-formal education with special emphasis on the theme “social exclusion”.

The working methods of the TC will facilitate the exchange of non-formal approaches and will provide training for the development of new competences with the aim to educate future youth multipliers in human rights education. A configuration of modules using methods from non-formal education will provide the participants step by step with theory, tools and skills for the realization of own future youth programs.

The expected outcomes of the TC are confident and competent youth leaders, facilitators, trainers and multipliers with the skills to design and implement future programs with the support of their organisations and local communities.

Ако сте заинтересирани за учество во овој проект, ви требаат повеќе информации или сакате да аплицирате, пратете ни мејл на  pel_youth@yahoo.com или пополнете ја формата подолу.

Error: Contact form not found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *