ОДРЖАНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

На 24-ти јули 2018, Асоцијација НЕЛ – Скопје одржа локална работилница на тема „Одржлив развој во урбани средини“ како дел од проектот “Experience EuroAsia and Empower”, кој е поддржан од програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

На работилницата што се одржа во Јавна соба учествуваа дваесетина учесници кои имаа можност да слушнат повеќе за важноста на одржливиот развој и заштитата на животната средина, препораки на темата од локален експерт во областа, како и да се информираат повеќе околу нашиот проект и активности.

Презентацијата беше проследена со дискусија на која учесниците имаа можност да споделат свои мислења и искуства.