Повик за учесници за обука во Синоп, Турција

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје, објавува отворен повик за 2 учесници од Македонија за обука на тема „For-Ex“, која ќе се одржи во Синоп, Турција од 9-ти до 15-ти февруари 2015.

Обуката се организира во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија и на едно место ќе собере 33 млади лидери и младински работници од Македонија, Кипар, Грузија, Словенија, Италија, Бугарија, Ерменија, Украина, Азербејџан, Русија, Литванија, Полска, Австрија и Турција.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 275 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака „Обука во Турција“, најдоцна до 14-ти декември 2014.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

The youth exchanges are conducted with young people from different backgrounds and different cultures in the Program countries and Partner countries. Although a friendly and democratic atmosphere is aimed to be created in the youth exchanges, there sometimes arise difficulties and misunderstandings due to the different cultural backgrounds. Thus the young people’s learning process may fall at risk. Youth leaders should have some certain competences on preventing conflicts and misunderstandings based on cultural differences.

“For-Ex”, which is abbreviation of For Exchanges, is the training course to bring together the youth workers and youth leaders from the Program and Partner countries to develop their competences on working on intercultural learning process, referring and creating tools to promote mutual understandings, cultural diversity, European citizenship and active participation of the young people in the youth exchanges. The participants of the training course should have been in youth exchanges as a youth leader before.

There will be 33 youth leaders from Macedonia, Cyprus, Georgia, Slovenia, Italy, Bulgaria, Armenia, Ukraine, Azerbaijan, Russian Federation, Lithuania, Poland, Austria and Turkey to meet 09 – 15 February 2015 in Sinop, Turkey to make realise the following objectives:

  • Reflect on participants’ own cultural identity,
  • Mirror the participants how the others see them,
  • Address the necessity of cultural sensitivity and mutual understanding,
  • Experience intercultural conflict management: discrimination and xenophobia,
  • Identify and analyse common elements of intercultural competence,
  • Improve the quality of the youth exchanges by drawing attention to useful tools,
  • Equip participants with new skills on generating tools for intercultural learning,
  • Measure the impact of the tools,
  • Follow up with new youth exchanges.

The hotel that you will be staying during the project activities is Hotel 117. The hotel is located in the marina. Participants will stay in double or triple rooms.

Address: Kurtuluş Caddesi, Otel 117, No:8 Sinop 57000 Turkey
Phone: +90 368 2100117
Website: www.otel117.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *