ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 6 учесника и 1 лидер/ка од Македонија за младинска размена на тема “World on the Plate“.

Младинската размена ќе се одржи во Фрушка гора и Шабац , Србија од 2-ри до 9-ти април 2024, во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 180 евра. Услов за учество е пријавените да се на возраст од 18 до 25 години, и над 18 години за лидерите, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на размената и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на истата.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за размената, а доколку сте заинтересирани да учествувате на размената, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) „World on the Plate“ најдоцна до 18-ти февруари.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

The project ‘World on the Plate’ is focused on food traditions, healthy food, slow food, and all the other tasty aspects of that.

The general idea is to motivate and encourage young people learn more about the importance of healthy food and its connection with food traditions.

During the project the participants will have the chance

  • learn and explore different cultures
  • explore traditional cuisine
  • cook and taste traditional food
  • enjoy activities in nature

What you will need to bring:

  • towels and toiletries
  • slippers to keep the accommodation clean
  • a swimming suit
  • flash light if you would like to explore nature by night
  • a mug of your choice as participants will exchange them during the project