ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СОСТАНОК ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника за состанок на тема “DIGITAL WOMUNICATION”.

Состанокот ќе се одржи во Рим, Италија на 16-ти февруари 2024 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 275 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на состанокот, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject): “DIGITAL WOMUNICATION”најдоцна до 8-ми јануари.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

The general objective of the project is to increase the employability of women between 18 and 30 years old from rural backgrounds, through the acquisition of digital communication skills, to be employed in the field of non-profit organizations.

Specific Objectives:
1) Transfer to learners digital skills related to basic communication strategies.
2) Enable trainees to adapt the acquired skills to the specificities of non-profit organizations.
3) To develop the capacity of the consortium bodies and organizations belonging to the non-profit sector active in the VET field, by providing training courses focused on non-formal methodologies, innovative and based on a dual approach, bringing VET trainees closer to the world of work.