ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “Promoting equality through gender sensitive journalism and blogging”.

Обуката ќе се одржи во Белград, Србија од 1-ви до 8-ми февруари 2019 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 180 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат од 18 до 30 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) “Promoting equality through gender sensitive journalism and blogging” најдоцна до 20-ти јануари. Апликациите кои не се во сочувани во оргиналната форма (word – .doc) нема да бидат прифатени.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

This project’s overall objective is to raise the standards of reporting while making them more gender sensitive and strengthen the human capacity of the NGO’s and their partnership with media in the partner countries. This is part of the process of enhancing democracy, good governance and human rights in the country while promoting professionalism and editorial independence.

The project’s main specific objective, is to provide a group reporters from Serbia, Cyprus, FYROM, Spain, Romania, Hungary, Poland and Slovenia with a long training program that will equip them with knowledge, skills and contacts aimed at enabling them to report on gender issues in a gender sensitive matter.

The idea for this project comes from the need to encourage young people, especially women, to exchange different points of view and experience how to use media as a tool especially when working with youth
and on topics as gender based discrimination and marginalization and in promotion of gender equality.

The project will empower the participants to make their projects/activities more visible to the public but also will give them concrete tools on how to address them for promotion of gender equality and be gender sensitive towards their target group by using different media, with special aspect on online media. Part form this project will be creating of pubic opinion but also how to send the right message to the right group and guide them into gender sensitiveness and equality.

Accommodation:

http://www.hotelelegance.rs
Hotel is located 20 minutes from the center of Belgrade, Zrenjaninski put 98A

Participants will be accommodated in 2 or 3-bed rooms, full board and coffee breaks covered by the project.