ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија за обука на тема “Youth Competence Development for Professional Future“.

Обуката ќе се одржи во Шабац, Србија од 1-ви до 11-ти ноември 2015, во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 180 евра. Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на обуката, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака „Обука во Србија“ најдоцна до 23-ти октомври.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

 

Main aim:

to contribute to professional development of youth workers to promote and empower competence development for professional future of youth including those with fewer opportunities.

Objectives:
– to develop skills and competences of youth workers on how to equip young people, including those with fewer opportunities, with employment competences and support them to access labor market,

– to transfer knowledge in identifying and practicing workplace behaviors, most often required by local employees,

– to explore key elements relating to transversal competences, creative entrepreneurship and social business and integration of youth with fewer opportunities into the labor market through non-formal learning methods;

– to contribute to young people competence gained for professional future connected with world of work through exchanging experiences,

– to set up a platform for sharing good practices and to build sustainable partnership,

– to promote Erasmus+ programme as a tool for promoting competence development in accessing labor market

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *