Повик за учесници во Холандија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 2 учесникa од Македонија за обука на тема “FUND – Finding Utilities for New Dreams“. Обуката ќе се...
Ommen

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија за обука на тема “Youth Competence Development for Professional Future“. Обуката ќе...
Poster

Повик за студиска посета во Романија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје, објавува отворен повик за 2 учесници од Македонија за студиска посета на тема “Involvement to Quality – IQ“. Обуката ќе се...