ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА ВО ШТИП

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема “Gender in Youth Work: Perspectives, Challenges and...
03

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКА ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија за обука на тема “Youth Competence Development for Professional Future“. Обуката ќе...
Poster

Повик за студиска посета во Романија

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје, објавува отворен повик за 2 учесници од Македонија за студиска посета на тема “Involvement to Quality – IQ“. Обуката ќе се...

Повик за учесници за обука во Полска

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање (НЕЛ) од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесника од Македонија за обука на тема „Explaining Europe“. Обуката ќе се одржи во Кжижова, Полска од...
Krzyzowa