ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА РАБОТИЛНИЦА ВО РОМАНИЈА

Асоцијација за Напредок, Едукација и Лобирање- НЕЛ – Скопје објавува повик за 4 учесника од Северна Македонија на работилница на тема “WHAT ABOUT WOMEN AND SPORT“.

Обуката ќе се одржи во Букурешт, Романија од 16-18 септември 2019 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Учесниците сами го организираат патот, храната и сместувањето и за истото буџетот изнесува 575 евра по учесник. Парите на учесниците ќе им бидат рефундирани по завршувањето на работилницата.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат на работилницата и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на работилницата, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) “WHAT ABOUT WOMEN AND SPORT“ најдоцна до 15-ти јули. Апликациите кои не се во сочувани во оргиналната форма (word – .doc) нема да бидат прифатени.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

The project “PINK REVOLUTION: HER POINT OF VIEW ABOUT SPORT” , is focused on the gender discrimination into the field of sport, especially on the professional-life’s disadvantaged and the pro-athletic’s disadvantaged of women, because of resistance and prejudice, resulting from the belief that sports are a “men’s scope”. The project will benefit from this trouble situation to take the chance for a cultural revolution, in that way a “pink revolution”.
Throughout transnational meetings, study analysis or workshops, the project will enhance awareness, information, technical discussion, stakeholder involvement, about gender discrimination and promote
the creation of an international network which promoting better conditions, better rights and better work environment into field of sport.

During the workshop the participants will talk about the meaning of gender discrimination and the most meaningful policies at EU level and national level, according to European and national legal basis.