ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА СОСТАНОК ВО РОМАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника за евалуациски состанок на тема “SDGYOU: Sustainable Digitalizatioan Goals with YOUth“.

Евалуацискиот состанок ќе се одржи во  Арад, Романија од 15-ти до 18-ти ноември 2022 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 180 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на состанокот, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject)“SDGYOU: Sustainable Digitalizatioan Goals with YOUth“ најдоцна до 4-ти ноември. Апликациите кои не се во сочувани во оргиналната форма (word – .doc) нема да бидат прифатени.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

The aim of this project is to foster new non-formal learning through open and innovative practices, which will raise digital competences of partner organizations and youth workers, in order to contribute in achievement of SDG’s goal through implementing local, national and international activities.

Objectives of the project

  • To identify innovative practices in both delivering digital youth work and upskilling youth worker’s digital competencies;
  • To engage youth in the SDG’s goals;
  • To develop youth workers’ skills, competences and knowledge on digitalization;
  • To create space for making new contacts.

Objectives of the meeting

  • Each partner will record at least one podcast on the topic related to SDG goals 2015-2030
  • each partner should prepare an introduction to a training session on SDG goals.