ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СЕМИНАР ВО РОМАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ – Скопје, објавува отворен повик за 2 учесника од Северна Македонија за семинар на тема “Digital Revolution (DIGI)”.

Семинарот ќе се одржи во Хорезу, Романија од 7-ми до 18-ти август 2021 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 275 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот. За учество на овој проект потребно е учесниците да се вакцинирани.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на семинарот, испратете биографија на англиски јазик на: apddacia@yahoo.com 

About the project

We live in a digital era that is constantly evolving. Parelel with this, more and more
cases of exclusion, isolation, inappropriate behavior are recorded among young people.
Society, especially young people, does not cope with so many changes. Causes
can be multiple, from indifference to lack of specialized education, and the effects can be dramatic. Using the Internet, tablets, smartphones, cards, have benefits but also risks.
This generates behavioral changes, with major implications in particular for
young people with an emphasis on those with fewer opportunities.
In this context, the project offers to the youth workers from 12 organizations the
opportunity to expand their skills in this field in order to streamline the current
activities of organizations in support of the social inclusion of marginalized young
people by applying non-formal methods and good practices accumulated during the
seminar.

OBJECTIVES:
• Illustrating the risks of digitalization, through concrete examples (12 case studies) for a profound understanding of the pattern of behavior of young people in situations of social or professional exclusion;
• Illustrating the opportunities for digitalization by acquiring 12 methods of using new
communication technologies by the 4 participants / NGOs, in order to reach the
marginalized young people through non-formal methods (previous experiences
/exchange of good practices).
• Improving competences in the field marginalized young people inclusion through the exchange of good practices for risk prevention, identifying opportunities and
implications of digitization, 48 youth workers from 12 international organizations.
• Applying the acquired methods from the seminar at the level of their own
organizations in order to increase the efficiency in the social and professional inclusion activities of the young target group, on digitalization

VENUE
Hotel Horezu, Horezu Town