ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СЕМИНАР ВО СРБИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање – НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 4 учесника од Северна Македонија за семинар на тема “Sustainable Digitalization Goals with YOUth”.

Семинарот ќе се одржи во Врњачка бања, Србија од 11-ти до 20-ти октомври 2021 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци до 180 евра.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат во сите активности на проектот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот.

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на семинарот, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) “Sustainable Digitalization Goals with YOUth” најдоцна до 24ти септември 2021 година. Апликациите кои не се во сочувани во оргиналната форма (word – .doc) нема да бидат прифатени.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

Aim of the project
is to foster new non-formal learning through open and innovative practices,
which will raise digital competences of partner organizations and youth workers,
in order to contribute in achievement of SDG’s goal through implementing local, national and international activities.

Objectives of the Seminar

  • To deeper know about digital youth work and how to include digital in their youth work
  • To better understand digital youth work approaches and to be prepared to introduce digital approaches to their youth work practice.
  • To understand different approaches of social media and their impact on the society
  • To introduce the SDGs and their impact on European societies;
  • To link existing youth and youth related policies and strategies with the SDGs

Venue

The accommodation will be in Hotel Liders