ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ ЗА СОСТАНОК ВО ИТАЛИЈА

Асоцијација за напредок, едукација и лобирање НЕЛ – Скопје објавува повик за 1 учесник од Северна Македонија за координативен состанок на тема “THE RED BENCH”.

Состанокот ќе се одржи во Трисино, Италија од 20-22 септември 2021 година во рамките на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Сместувањето и храната се целосно покриени од организаторите, како и патните трошоци до 275 евра

Учесникот на координативниот состанок ќе може да учествува и на младинската размена што ќе се одржи од 18-27 ноември 2021 година.

Услов за учество е пријавените да имаат над 18 години, да се мотивирани и подготвени да учествуваат на состанокот и да се способни да комуницираат на англиски јазик, бидејќи тој е работен јазик на проектот. За учество на овој состанок задолжителен е PCR тест не постар од 72 часа и потврда за примена вакцина (Pfizer-BioNtec, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson).

Во продолжение прочитајте повеќе детали за проектот, а доколку сте заинтересирани да учествувате на состанокот, испратете пополнет апликационен формулар или прашање на contact@pel.mk со назнака (subject) “THE RED BENCH” најдоцна до 16-ти септември. Апликациите кои не се во сочувани во оргиналната форма (word – .doc) нема да бидат прифатени.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

About the project

This project, within the framework of Erasmus+ Programme, aimed to sensitize young people about violence against women and girls, gender equality and women’s empowerment, through arts and creativity.

AIMS
to increase young people’s awareness and understanding of the various forms of violence – physical and psychological
● learning to recognize the clichés, stereotypes and prejudices in which the “culture” that surrounds them is often imbued.
● to deepen the knowledge of the discriminatory phenomena and of violence against women in the different countries
● help young people understand their emotions, recognize the characteristics of a relationship based on dominance and oppression and identify alternative ways of relating based on solidarity, mutual respect and constructive conflict resolution.
● offer an opportunity for knowledge and comparison between different perspectives and points of view, to encourage open-mindedness and understanding of the other.
● make the young people of Trissino experience the sense of welcome and the ability to enhance their own territory
● to foster an intercultural approach and dialogue as a form of overcoming prejudice
● enhance the woman, her abilities and potential and re-evaluate her role in society
● to sensitize the local community on the theme of exchange through art and creativity (decoration of the Red Bench, artistic performances, flashmobs, readings, etc